Det XVII:e Nordiska Upphovsrätts­symposiet

5-6 september 2019
Wisby Strand, Visby, Sverige

Foto: Tommy Söderlund

Finns en nordisk upphovsrätt?

Om EU-rättens genomslag och utrymmet för nationella särdrag

  • Perspektiv på mötet mellan EU-rätt och nationell rätt.
  • Vilka krav ställer EU-rätten? Är situationen densamma i EES-länderna?
    Hur har de olika nordiska länderna hanterat dessa krav?
  • Finns det upphovsrättsliga områden som inte berörs av EU-rätten?
  • Direktivet om upphovsrätten på den digitala inre marknaden i nordisk rätt.

Organisationskommitté

  • Jan Rosén, ordförande
  • Johan Axhamn, styrelseledamot
  • Daniel Westman, sekreterare
  • Stephan Carlsson, styrelseledamot

Bästa deltagare,
Varmt välkommen till det XVII:e Nordiska Upphovsrättssymposiet i Visby! När Gotland är som allra vackrast har Svenska Föreningen för upphovsrätt nöjet att inbjuda till ytterligare ett nordiskt möte. Senast symposiet anordnades på ön var år 1992.

På Wisby Strand, precis vid Östersjöns strand, träffas vi för att analysera och diskutera mötet mellan den nordiska upphovsrätten och EU-rätten. Som vanligt innehåller symposiet en uppdatering rörande rättsutvecklingen i de nordiska länderna sedan vi träffades senast.

I anslutning till konferensen finns det möjlighet att se mer av Gotland. För den som vill stanna en dag extra ordnas en utflykt till Bergmans Fårö på lördagen.

Varmt välkomna!

Jan Rosén
Ordförande