Kontakt


Ordförande
Daniel Westman
Tel 0701-852 699
e-post daniel.westman@upphovsrattsforeningen.se
Foto: Staffan Westerlund

Vice ordförande
Johan Axhamn
Tel 070-768 44 33
e-post johan.axhamn@upphovsrattsforeningen.seSekreterare
Elin Lindh
Tel 073-098 30 74
e-post elin.lindh@upphovsrattsforeningen.se

Kontakta sekreteraren angående föreningens aktiviteter, medlemskap och adressändring.Kassör
Stephan Carlsson
Tel 070-376 56 90
e-post stephan.carlsson@upphovsrattsforeningen.se

Kontakta kassören angående fakturor eller medlemskapsavier. 


Organisationsnummer: 802403-1943
Föreningen har postgiro 47 48 45 - 5 och bankgiro 5206 - 2528


Aktuellt


Det XIX:e nordiska upphovsrättssymposiet äger rum i Danmark den 25-27 september 2024. Ur programmet: AI, DSM i nationell rätt samt rättsutvecklingen i de nordiska länderna. Inbjudan med mer information finns här.


Under våravslutningen delades årets SFU-pris ut till Max Stenberg för uppsatsen "Upphovsmäns rätt att justera ersättningen efter avtalsslutet - En studie av artikel 20 i DSM-direktivet och 36 § avtalslagen". Uppsatsen kan laddas ner här.


ALAI:s kongress anordnas i år i Santiago de Chile den 24-25 oktober 2024. Temat för kongressen är "Copyright, International Trade and Cultural Diversity" Mer information finns på https://www.alaichile2024.org/


Den 3 juni 2024 äger föreningens våravslutning rum. Som vanligt blir det eftermiddagsseminarium, drink och middag på Skeppsholmen. Mer information och presentationer.


Föreningen fyller 70 år! Vi firar detta den 23 april med jubileumsanföranden och festligheter på Nalen. Kvällen inleds med årsmöte. Anmäl dig här.

Tidigare nyheter >>