Verksamhetsberättelse

Styrelsen för Svenska Föreningen för Upphovsrätt (SFU) lämnar följande redogörelse för föreningens verksamhet under 2022.

Föreningen har liksom tidigare år huvudsakligen ägnat sig åt att arrangera utbildningar, föredrag och diskussioner om angelägna upphovsrättsliga och därtill anknytande rättsliga fenomen.

Föreningens årsmöte ägde rum den 31 mars på Nalen. Cirka 55 medlemmar deltog. I samband med årsmötet avgick Lena Frånstedt Lofalk som ledamot av styrelsen. Till ny ledamot av styrelsen valdes Ulrika Jensen. Efter årsmötesförhandlingarna följde ett samtal med en av föreningens tidigare styrelseledamöter: ”I medierättens tjänst – ett samtal med Henrik Grinbaum”.

Den 26 april arrangerade föreningen ett webbinarium om EU-domstolens dom i mål C-401/19 (Republiken Polen mot Europaparlamentet och Europeiska unionens råd). Målet kommenterades av Eleonora Rosati (Stockholms universitet) och Tobias Kempas (Vinge). Cirka 135 personer deltog i webbinariet.

Den 7 juni arrangerade föreningen sin årliga våravslutning på Hotel Skeppsholmen. Teman för våravslutningen var aktuella lagstiftningsprojekt inom upphovsrättsområdet, branschöverenskommelse för förenklad hantering av blockeringsföreläggande vid domstol, samt intrång i upphovsrättigheter till musik. I programmet medverkande Ricardo Valenzuela (Patent- och marknadsdomstolen), Anna Enbert (Justitiedepartementet), Sara Lindbäck (Rättighetsalliansen), My Byström (Synch Advokat), Johanna Tham (Telia), Daniel Westman (oberoende rådgivare och forskare), samt Jerker Edström (Ström Advokatbyrå). Totalt deltog ca 90 personer.

Den 12 oktober arrangerade föreningen ett kvällsmöte på temat ”Närstående rättigheter”. Talare var Jan Rosén (Stockholms universitet). Anförandet anknöt bl.a. till presentationerna och diskussionerna vid årets ALAI-kongress. Totalt deltog ca 50 personer.

Den 2 december arrangerade föreningen sin traditionsenliga studiedag, denna gång i World Trade Center. Huvudteman för dagen var nya bestämmelser om upphovsrättsliga avtal, artificiell intelligens, metaverse, samt ny rättspraxis. I programmet medverkade Jan Rosén (Stockholms universitet), Thorbjörn Öström (Bratt Feinsilber Harling), Henrik Bengtsson (Delphi), Lotta Wattrang (TV4), Susin Lindblom (Dramatikerförbundet), Monique Wadsted (Bird & Bird), Mikaela Zabrodsky (Förläggareföreningen), Åsa Anesäter (Författarförbundet), Daniel Gervais (Vanderbilt University), Karin Cederlund och Mattias Erdös (båda vid Sandart & Partners), Per Strömbäck (Dataspelsbranschen) och Kacper Szkalej (Lunds universitet). Totalt deltog ca 120 personer.

Föreningen har främjat internationellt informationsutbyte inom det upphovsrättsliga området, främst genom samverkan med sina nordiska systerorganisationer och genom organisationen ALAI (Association Littéraire et Artistique Internationale). Den 31 augusti – 2 september stod Norsk forening for opphavsrett värd för det XVIII:e Nordiska upphovsrättssymposiet. Symposiet ägde rum i Kristiansand. ALAI:s kongress “Copyright, Neighbouring and Special Rights – State of affairs and further outlook” ägde rum den 15-16 september i Estoril, Portugal.

Jan Rosén är Vice President i ALAI och SFU har rätt till ytterligare tre ledamöter i exekutivkommittén (för närvarande Johan Axhamn, Helene Hillerström Miksche och Eleonora Rosati). Gunnar Karnell är hedersmedlem i ALAI och har därmed en personlig plats i exekutivkommittén.

SFU är en av huvudmännen för tidskriften NIR (Nordiskt Immateriellt Rättsskydd). SFU representeras i NIR:s styrelse av Jan Rosén. Johan Axhamn är chefredaktör för NIR och medlem av NIR:s redaktionsråd.

Föreningen hade vid årsskiftet 2022/23 311 medlemmar (föregående år 316) och 27 stödjande medlemmar (föregående år 28).

Föreningens styrelse hade under året följande sammansättning: ordförande Jan Rosén, vice ordförande Daniel Westman, kassör Kenth Muldin, sekreterare Johan Axhamn samt ledamöterna Stephan Carlsson, Ulrika Jensen, Rebecca Barzegar, Helene Hillerström Miksche, Susin Lindblom-Curman, Eleonora Rosati och Thorbjörn Öström. Styrelsen höll fyra möten under året. I perioden mellan dessa möten har styrelsen diskuterat aktuella frågor per e-post.

Revisorer har under verksamhetsåret varit Charlott Richardson och Magnus Tonell. Emilia Hempel har varit revisorssuppleant.

Föreningens valberedning har bestått av Malin Allard, Mathias Willdal och Mikaela Zabrodsky.

---

Tidigare verksamhetsberättelser

Verksamhetsberättelse 2022.pdf
Verksamhetsberättelse 2021.pdf
Verksamhetsberättelse 2020.pdf
Verksamhetsberättelse 2019.pdf
Verksamhetsberättelse 2018.pdf
Verksamhetsberättelse 2017.pdf
Verksamhetsberättelse 2016.pdf
Verksamhetsberättelse 2015.pdf
Verksamhetsberättelse 2014.pdf
Verksamhetsberättelse 2013.pdf
Verksamhetsberättelse 2012.pdf
Verksamhetsberättelse 2011.pdf
Verksamhetsberättelse 2010.pdf
Verksamhetsberättelse 2009.pdf
Verksamhetsberättelse 2008.pdf
Verksamhetsberättelse 2007.pdf
Verksamhetsberättelse 2006.pdf
Verksamhetsberättelse 2005.pdf
Verksamhetsberättelse 2004.pdf
Verksamhetsberättelse 2003.pdf
Verksamhetsberättelse 2002.pdf
Verksamhetsberättelse 2001.pdf
Verksamhetsberättelse 2000

Sammanställning av föreningens verksamhet 1954-2004Aktuellt


Det XIX:e nordiska upphovsrättssymposiet äger rum i Danmark den 25-27 september 2024. Ur programmet: AI, DSM i nationell rätt samt rättsutvecklingen i de nordiska länderna. Inbjudan med mer information finns här.


Under våravslutningen delades årets SFU-pris ut till Max Stenberg för uppsatsen "Upphovsmäns rätt att justera ersättningen efter avtalsslutet - En studie av artikel 20 i DSM-direktivet och 36 § avtalslagen". Uppsatsen kan laddas ner här.


ALAI:s kongress anordnas i år i Santiago de Chile den 24-25 oktober 2024. Temat för kongressen är "Copyright, International Trade and Cultural Diversity" Mer information finns på https://www.alaichile2024.org/


Den 3 juni 2024 äger föreningens våravslutning rum. Som vanligt blir det eftermiddagsseminarium, drink och middag på Skeppsholmen. Mer information och presentationer.


Föreningen fyller 70 år! Vi firar detta den 23 april med jubileumsanföranden och festligheter på Nalen. Kvällen inleds med årsmöte. Anmäl dig här.

Tidigare nyheter >>