Verksamhetsberättelse

Styrelsen för Svenska Föreningen för Upphovsrätt (SFU) lämnar följande redogörelse för föreningens verksamhet under 2020.

Föreningen har liksom tidigare år huvudsakligen ägnat sig åt att arrangera utbildningar, föredrag och diskussioner om angelägna upphovsrättsliga och därtill anknytande rättsliga fenomen. På grund av covid-19 har föreningens verksamhet under året bedrivits i mindre omfattning än brukligt och i stor utsträckning i digital form.

Föreningens planerade årsmöte den 25 mars flyttades fram till den 24 september och ägde rum digitalt via videolänk. Cirka 45 medlemmar deltog. I samband med årsmötet avgick Peter Danowsky och Gunnar Karnell som ledamöter av styrelsen. Vid årsmötet valdes Eleonora Rosati och Thorbjörn Öström till nya ledamöter av styrelsen. Gunnar Karnell utsågs av årsmötet till hedersmedlem i föreningen. Efter årsmötet höll Daniel Westman ett anförande under rubriken ”Digitalisering och upphovsrätt - igår, idag och imorgon”.

I samband med årsmötet uppmärksammades att styrelsen beslutat att tilldela SFU-priset i upphovsrätt eller upphovsrätten närstående rättigheter till Ulrika Norlin för uppsatsen ”Kreativ artificiell intelligens och upphovsrättsliga utmaningar”.

Den 2 december arrangerade föreningen sin traditionsenliga studiedag, denna gång digitalt via videolänk från Stim. Huvudteman för dagen var inskränkningar, privatkopieringsersättning, konsumentavtal samt ny rättspraxis. I programmet medverkade Karin Cederlund (Sandart & Partners), Johan Axhamn (Lunds universitet), Helene Hillerström Miksche (Com Advokatbyrå), Daniel Westman (oberoende forskare och rådgivare), Adrian Engman (Utrikesdepartementet), Kacper Szkalej (Uppsala universitet), Viveca Still (Undervisnings- och kulturministeriet, Finland), Lars Grönquist (Copyswede), Klas Elm (Elektronikbranschen), Mats Lindberg (Bildupphovsrätt), Sinan Akdag (Sveriges Konsumenter), Malin Bonthron (Högsta domstolen, och särskild utredare SOU 2020:51) och Magnus Tonell (Next advokater). Totalt deltog ca 105 personer.

Föreningen har främjat internationellt informationsutbyte inom det upphovsrättsliga området, främst genom samverkan med sina nordiska systerorganisationer och genom organisationen ALAI (Association Littéraire et Artistique Internationale).

ALAI:s kongress “Copyright, Competition and Innovation” som skulle ha ägt rum under året planeras istället äga rum i slutet av september 2021.

Jan Rosén är Vice President i ALAI och SFU har rätt till ytterligare tre ledamöter i exekutivkommittén (för närvarande Johan Axhamn, Helene Hillerström Miksche och Eleonora Rosati). Gunnar Karnell är hedersmedlem i ALAI och har därmed en personlig plats i exekutivkommittén.

SFU är en av huvudmännen för tidskriften NIR (Nordiskt Immateriellt Rättsskydd). SFU representeras i NIR:s styrelse av Gunnar Karnell och i NIR:s redaktionsråd av Jan Rosén.

Föreningen hade vid årsskiftet 2020/21 316 medlemmar (föregående år 319) och 28 stödjande medlemmar (föregående år 27).

Föreningens styrelse hade under året följande sammansättning: ordförande Jan Rosén, kassör Kenth Muldin, sekreterare Johan Axhamn samt ledamöterna Daniel Westman, Stephan Carlsson, Lena Frånstedt Lofalk, Henrik Grinbaum, Helene Hillerström Miksche, Susin Lindblom, Eleonora Rosati och Thorbjörn Öström. Styrelsen höll två möten under året. I perioden mellan dessa möten har styrelsen diskuterat aktuella frågor per e-post.

Revisorer har under verksamhetsåret varit Elisabeth Bill och Magnus Tonell. Charlott Richardson har varit revisorssuppleant.

Föreningens valberedning har bestått av Monique Wadsted, Mathias Willdal och Mikaela Zabrodsky.

Verksamhetsberättelse 2019 (pdf-format)

Verksamhetsberättelse 2018 (pdf-format)

Verksamhetsberättelse 2017 (pdf-format)

Verksamhetsberättelse 2016 (pdf-format)

Verksamhetsberättelse 2015 (pdf-format)

Verksamhetsberättelse 2014 (pdf-format)

Verksamhetsberättelse 2013 (pdf-format)

Verksamhetsberättelse 2012 (pdf-format)

Verksamhetsberättelse 2011 (pdf-format)

Verksamhetsberättelse 2010 (pdf-format)

Verksamhetsberättelse 2009 (pdf-format)

Verksamhetsberättelse 2008 (pdf-format)

Verksamhetsberättelse 2007 (pdf-format)

Verksamhetsberättelse 2006 (pdf-format)

Verksamhetsberättelse 2005 (pdf-format)

Verksamhetsberättelse 2004 (pdf-format)

Verksamhetsberättelse 2003 (pdf-format)

Verksamhetsberättelse 2002 (pdf-format)

Verksamhetsberättelse 2001 (pdf-format)

Verksamhetsberättelse 2000

Sammanställning av föreningens verksamhet 1954-2004 (pdf-format)

Aktuellt


Skrivit uppsats om upphovsrätt? Sök SFU:s uppsatsstipendium! Utlysning för 2022/23.


Save-the-date: Föreningens årsmöte, kombinerat med anförande på aktuellt upphovsrättsligt tema, äger rum den 30 mars. Kallelse med årsmöteshandlingar m.m. skickas ut i månadsskiftet februari/mars.


Föreningens årliga studiedag ägde rum den 28 november på World Trade Center i Stockholm. Presentationerna från studiedagen finns tillgängliga via denna länk


Nu finns möjlighet att beställa ett exemplar av den bok som dokumenterar 2019 års ALAI-kongress i Prag. Kongressen fokuserade på individuell och kollektiv förvaltning av rättigheter (se https://www.alai2019.org/). Alla som är medlemmar i SFU är också medlemmar i ALAI och har därför möjlighet att få ett gratis exemplar av boken. Beställning sker genom att fylla i formulär via denna länk, senast den 6 oktober.


Studenter som läser på magister/masters-nivå eller motsvarande har möjlighet att ansöka om ”ALAI European Authors’ Right Award – supported by GESAC”. Sista ansökningsdag är 15 november. För mer information om riktlinjer se denna länk. För anmälningsformulär, se denna länk.

Tidigare nyheter >>