Tidigare nyheter

Webinar: Copyright protection of works of applied art: (radical) change or continuity? Read more.


Föreningens valberedning meddelar att den är igång med sitt arbete. Om du har synpunkter eller förslag kontakta gärna Malin Allard, Mathias Willdal eller Mikaela Zabrodsky.


Skrivit uppsats om upphovsrätt? Sök SFU:s uppsatsstipendium! Utlysning för 2023/24.


Utredningen om upphovsrättens inskränkningar presenteras och diskuteras vid ett eftermiddagsseminarium den 25 januariMer information här.


Föreningen arrangerar sin årliga studiedag måndagen den 11 december.

  • Rättspraxis - EU-domstolen och nationella domstolar
  • På departementets skrivbord - uppdatering från Justitiedepartementet
  • Ny EU-lagstiftning om data och AI: Vad betyder den för upphovsrätten?
  • Senaste nytt om AI och upphovsrätt
  • Förvärv av rättighetskataloger - praktik och juridik
  • Case: Juridiken kring Eurovision

Program och formulär för anmälan via denna länk.


Föreningen arrangerar ett kvällsmöte onsdagen den 11 oktober kl. 18.00 på Nalen. Temat för kvällen är ideell rätt. Ysolde Gendreau håller föredrag på temat "What's New with Moral Rights?" Styrelsen bjuder även in till ett förmingel för nya medlemmar från kl. 17.30. Mer information och registrering (senast den 5 oktober) via denna länk.


Styrelsen har valt Elin Lindh (Sandart & Partners) till ny sekreterare i föreningen. Johan Axhamn valdes samtidigt till ny vice ordförande och Daniel Westman till ny ordförande. Stephan Carlsson omvaldes till kassör/skattmästare.


Styrelsen har blivit kontaktad av PRV med en allmän inbjudan till föreningens medlemmar om att anmäla sig till PRV:s s.k. medlarlista. Listan omfattar personer som är intresserade av att medla i tvister som rör online-plattformars åtgärder enligt 52 l § upphovsrättslagen. För mer information, se denna pdf.


Föreningens traditionsenliga våravslutning äger rum den 12 juni (eftermiddag och kväll) på Hotell Skeppsholmen. Teman för våravslutningen är bl.a. upphovsrätt och maskininlärning, copyright infrastructure, årets SFU-pris samt samtal med upphovsrättsadvokater om "att processa om upphovsrätt". Efter programmet följer vinmingel och buffé. För mer information, program och anmälan, klicka här.


Årets ALAI-kongress äger rum i Paris den 22 och 23 juni. Temat är Copyright, related rights and artificial intelligence. Det finns nu möjlighet att anmäla deltagande i kongressen m.m.; det sker via den här hemsidan: https://alai-paris2023.org/en/


Föreningens årsmöte, kombinerat med middag och anförande på aktuellt upphovsrättsligt tema, äger rum den 30 mars. Mer information och möjlighet att anmäla sig finns här


Skrivit uppsats om upphovsrätt? Sök SFU:s uppsatsstipendium! Utlysning för 2022/23.


Föreningens årliga studiedag ägde rum den 28 november på World Trade Center i Stockholm. Presentationerna från studiedagen finns tillgängliga via denna länk


Nu finns möjlighet att beställa ett exemplar av den bok som dokumenterar 2019 års ALAI-kongress i Prag. Kongressen fokuserade på individuell och kollektiv förvaltning av rättigheter (se https://www.alai2019.org/). Alla som är medlemmar i SFU är också medlemmar i ALAI och har därför möjlighet att få ett gratis exemplar av boken. Beställning sker genom att fylla i formulär via denna länk, senast den 6 oktober.


Studenter som läser på magister/masters-nivå eller motsvarande har möjlighet att ansöka om ”ALAI European Authors’ Right Award – supported by GESAC”. Sista ansökningsdag är 15 november. För mer information om riktlinjer se denna länk. För anmälningsformulär, se denna länk.


Föreningen arrangerar ett kvällsmöte onsdagen den 12 oktober från kl. 18:00 på Nalen, lokal Pelarsalen (tidigare Stacken), på temat närstående rättigheter. Föreningens ordförande Jan Rosén håller inledningsanförande mot bakgrund av intryck från årets ALAI-kongress i Estoril, som hade närstående rättigheter som tema. Mer information och registrering (senast den 6 oktober) via denna länk.


Föreningens årliga studiedag (heldag) äger rum den 28 november på World Trade Center (Klarabergsviadukten 70, Stockholm). Mer information, program och formulär för anmälan görs tillgängligt under hösten.


Som tidigare meddelats äger årets ALAI-kongress rum 15-16 september i Estoril (Portugal). Mer information, program och formulär för anmälan finns via denna länk. Så kallad "early bird" (rabatterat pris) gäller fram till den 30 juni.


Det XVIII:e Nordiska Upphovsrättssymposiet äger rum i Kristiansand i Norge mellan 31 augusti och 2 september. För mer information och anmälan, se denna länk. Ny, uppdaterad, sista anmälningsdag är 27 juni.


Föreningens traditionsenliga våravslutning äger rum tisdagen den 7 juni från kl. 15 på Hotel Skeppsholmen. Mer information, program och möjlighet att anmäla sig finns via denna länk.


Institutet för Immaterialrätt och Marknadsrätt (IFIM) vid Stockholms universitet arrangerar ett seminarium den 2 juni om artikel 17 i DSM-direktivet m.m. För mer information och anmälan, se denna länk.


Föreningen arrangerar ett webbinarium den 26 april kl. 17-18 med anledning av att EU-domstolen samma dag meddelar dom i det uppmärksammade målet C-401/19 (Republiken Polen mot Europaparlamentet och Europeiska unionens råd). Målet rör talan om ogiltigförklarande av artiklarna 17.4 b och 17.4 c i direktivet om upphovsrätt på den digitala inre marknaden (DSM-direktivet). Vid webbinariet diskuteras domen och dess konsekvenser, bl.a. för (det ännu pågående) genomförandet av direktivet med svensk rätt. Webbinariet genomförs på engelska och endast via Zoom.

Deltagande i seminariet är gratis. Programmet uppdateras. Föranmälan krävs och sker via denna länk


Föreningens årsmöte ägde rum torsdagen den 31 mars. Efter årsmötesförhandlingarna serverades middag och till kaffet följde ett samtal med en av föreningens tidigare styrelseledamöter: ”I medierättens tjänst – ett samtal med Henrik Grinbaum”. Information om årsmötet och årsmöteshandlingar finns tillgängliga via denna länk.


Det 18:e nordiska upphovsrättssymposiet som tidigare planerades till den 8 till 10 juni i Tromsø, har skjutits fram till mellan den 31 augusti (ankomstdag) och 2 september. Symposiet äger istället rum i Kristiansand. Ett fullständigt program för symposiet kommer att presenteras de kommande veckorna.


Föreningens våravslutning äger rum den 7 juni från kl 15 på Hotell Skeppsholmen. Program för studiedagen meddelas senare.


Skrivit uppsats om upphovsrätt? Sök SFU:s uppsatsstipendium. Utlysning för 2021/22


Föreningen arrangerar sin årliga studiedag måndagen den 6 december (heldag). Studiedagen äger rum endast på plats ("fysiskt möte") i World Trade Center i Stockholm (Klarabergsviadukten 70). Program och formulär för anmälan nås via denna länk.


Fredagen den 29 oktober disputerar Branka Marušić vid juridiska institutionen  vid Stockholms universitet på avhandlingen The Autonomous Legal Concept of Communication to the Public in the European Union. Avhandlingen finns tillgänglig för nedladdning här. Disputationen kan följas via nätet, se här.


Affärsrättsligt Centrum vid Lunds Universitet arrangerar ett seminarium måndagen den 15 november mellan kl. 17-19 på temat "Tre nya doktorsavhandlingar om upphovsrätt". Seminariet kan följas såväl på plats som via Zoom. För mer information och registrering, se den här länken.


Den ppt-presentation som L3 höll vid dagens SFU-seminarium om förslag till genomförande av DSM-direktivet finns som pdf-fil här.


Advokat Lena Frånstedt, ledamot av föreningens styrelse, har tilldelats H.M. Konungens medalj i guld av 8:e storleken i Serafimerordens band "för framstående insatser för det svenska rättssamhället". 


Institutet för Immaterialrätt och Marknadsrätt (IFIM) vid Stockholms universitet arrangerade ett seminarium den 18 oktober på temat The Making of EU Copyright. Information om seminariet finns här och en inspelning av föreläsningen finns här.


Föreningen arrangerar ett eftermiddagsseminarium den 20 oktober kl. 14-17 om departementspromemorian med förslag till genomförande av direktivet om upphovsrätt på den digitala inre marknaden (DSM-direktivet). Se här för mer information och anmälan.


Kommande vecka äger disputationer rum för två doktorsavhandlingar i upphovsrätt. Båda disputationerna kan följas via webben.

Onsdagen den 29 september försvarar doktorand Kacper Szkalej vid juridiska fakulteten i Uppsala sin avhandling Copyright in the Age of Access to Legal Digital Content: A study of EU copyright law in the context of consumptive use of protected content. Information om avhandlingen finns här. Disputationen börjar klockan 10 via denna Zoom-länk.

Fredagen den 1 oktober försvarar doktorand Aurelija Lukoseviciene vid juridiska fakulteten i Lund sin avhandling Authors and Creative Users - Addressing the Conceptual Challenges of Digital Creativity to EU Copyright Law from the Perspective of the Author. Information om avhandlingen och möjlighet att anmäla sig för att erhålla Zoom-länk finns här.


Föreningens tidigare vice ordförande och hedersledamot, lagmannen och utredaren samt regeringens särskilde förhandlare under flera decennier Henry Olsson har hastigt avlidit. Minnesruna, författad av bl.a. föreningens ordförande professor Jan Rosén, har publicerats i Dagens Nyheter. Begravningen ägde rum i Borrby kyrka den 5 augusti.


ALAI:s kongress 2021 äger rum i Madrid den 29 september till 1 oktober. Temat för kongressen är "Copyright, Competition and Innovation." Mer information finns här.


SFU:s våravslutning äger rum den 7 juni (via Zoom). Seminariet börjar kl. 15. Läs mer och anmäl dig här.


Tidskriften NIR - Nordiskt Immateriellt Rättsskydd - arrangerar ett webbinarium den 10 juni på temat Lojalitetsplikt inom ramen för licensavtal på immaterialrättsområdet. Mer information om webbinariet och möjlighet att anmäla sig finns här.


Forskningsavdelningen för medierätt vid Stockholm Centre for Commercial Law arrangerar den 20 maj mellan 12:00-13:30 ett seminarium (via Zoom) om Yttrandefriheten i skärningspunkter med upphovsrätten och straffrätten. Mer information och länk till anmälan finns här. Anmälan kan även ske direkt via denna länk.


Den 26 maj arrangerar Institutet för Immaterialrätt och Marknadsrätt (IFIM) vid Stockholms universitet en konferens på temat EU Copyright Law – State of Play and Future Directions. För mer information och anmälan, se här.


Reservera dagen: Föreningens våravslutning planeras till måndagen den 7 juni (eftermiddag). Mer information, bl.a. om format (digital/hybridlösning) meddelas senare.


Föreningens årsmöte äger rum via Zoom den 25 mars från klockan 16. För mer information och anmälan, se här.


Affärsrättsligt Centrum vid Lunds universitet och Stockholm Centre for Commercial Law arrangerar ett gemensamt seminarium den 11 februari om Digital Services Act – en ny reglering av plattformar och sociala medier? Seminariet äger rum via Zoom. Mer information om webinariet finns här och anmälan görs senast måndagen den 8 februari via denna länk.


Skrivit uppsats om upphovsrätt? Sök SFU:s uppsatsstipendium. Utlysning för 2020/21.


Affärsrättsligt Centrum vid Lunds universitet arrangerar under våren 2021 en webinarie-serie om aktuell immaterialrätt och marknadsrätt, bl.a. ett webinarium den 15 april om genomförande av det det s.k. DSM-direktivet. Programmet för webinarie-serien finns här, och anmälan sker här.


Välkommen till SFU:s årliga studiedag onsdagen den 2 december 2020! Ämnen: Inskränkningar - principiella frågor och rättspraxis, privatkopieringsersättning, upphovsrättsreglering i konsumentavtal, samt det senaste årets rättspraxis från EU-domstolen och nationella domstolar. Studiedagen kommer denna gång att genomföras endast digitalt (via Zoom). Program och länk till anmälan finns här.


Upphovsrättsföreningens systerföreningar i Tyskland och USA - ALAI Deutschland respektive the Copyright Society of the USA – samarrangerar ett webbinarium om AI och upphovsrätt den 13 oktober från kl. 18 till 19:30 (kontinentaleuropeisk tid). För mer information, se här. För deltagande i webbinariet krävs föranmälan, som sker här. Deltagande i webbinariet är kostnadsfritt för medlemmar i Upphovsrättsföreningen.


Medierättspanelen vid Stockholm Centre for Commercial Law i samverkan med Institutet för immaterialrätt och marknadsrätt, IFIM, bjuder in till seminarium på temat Blockeringsåtgärder - överblockering och proportionalitet.


Vid årsmötet den 24 september 2020 valdes två nya styrelseledamöter: Eleonora Rosati och Thorbjörn Öström. Vid ett efterföljande möte valde styrelsen Johan Axhamn till ny sekreterare och Daniel Westman till ny vice ordförande. Styrelsen utnämnde samtidigt Gunnar Karnell till hedersledamot.


Föreningens årsmöte med ett efterföljande föredrag äger rum online torsdagen den 24 september kl. 16.15. Ta del av årsmöteshandlingar och anmäl dig här


Årets SFU-pris tilldelas Ulrika Norlin för uppsatsen "Kreativ artificiell intelligens och upphovsrättsliga utmaningar". Prissumman är 20 000 kr. Uppsatsen kan laddas ner här.


Våravslutning måndagen den 8 juni är inställd på grund av Covid-19.


Save the date: Nordiskt upphovsrättssymposium i Tromsø den 6-8 juni 2022. Notera att symposiet senarelagts ett år.


Välkommen till SFU:s årliga studiedag tisdagen den 10 december 2019! Ämnen: Upphovsrättsliga avtal i ett nytt medielandskap, ny rättspraxis samt uppdatering om pågående lagstiftningsarbete. Mer information och anmälan här.


CopyrightVisby: Inspelningar av föredragen samt presentationsbilder är nu tillgängliga på http://copyrightvisby.se.


Förlängd ansökningstid: Utlysning av stipendier för studenter som vill delta vid det nordiska upphovsrättssymposiet (CopyrightVisby).


SFU:s traditionsenliga våravslutning på Hotel Skeppsholmen äger rum den 10 juni. Seminariet börjar kl. 15 och dagen avslutas med drink och middag. Läs mer och ta del av material här!


An American view on the DSM directive - kvällsmöte den 7 maj med Jane Ginsburg. Läs mer här!


Utlysning av stipendier för studenter som vill delta vid det nordiska upphovsrättssymposiet (CopyrightVisby).


European Copyright Society arrangerar en konferens i Oslo den 24 maj: "A Copyright for Authors and Performers"


Programmet för CopyrightVisby - Nordiskt upphovsrättsymposium - är nu lanserat. Välkommen till http://copyrightvisby.se!


Skrivit uppsats om upphovsrätt? Sök SFU:s uppsatsstipendium. Utlysning för 2018/19..


Kvällsmöte med middag onsdagen den 17 oktober: AI och big data - hur påverkas upphovsrätten? Mer information.


Nu kan föreningens medlemmar kostnadsfritt beställa boken som dokumenterar ALAI:s kongress i Cartagena 2013. Temat för konferensen var "Dissemination and Management of Works of Autoship on the Internet". Kontakta föreningens kassör Kenth Muldin (kenth.muldin@upphovsrattsforeningen.se).


Sista chansen att anmäla sig till ALAI:s kongress i Montreal den 12-14 september. Mer information finns här


ALAI har gjort ett uttalande med anledning av generaladvokatens förslag till dom i C-161/17 (Land Nordrhein-Westfalen c./ Dirk Renckhoff). Kan läsas på ALAI:s webbplats.


Föreningens våravslutning äger rum den 11 juni på Hotell Skeppsholmen. Eftermiddagsseminarium på temat "Bygga om upphovsrätten?", följt av drink och middag. Läs mer här.


ALAI:s kongress 2018 äger rum i Montreal den 12-14 september. Mer information finns här


Årsmöte med middag och föredrag måndagen den 22 mars 2018. Mer information och årsmöteshandlingar här.


KB anordnar den 6 september konferensen "Research in the era of digitization – data protection, research and access to libraries". Mer information och anmälan här.


Det XVI Nordiska Upphovsrättssymposiet äger rum i Helsingfors den 7-8 september 2017. Program och anmälan här.


Föreningens våravslutning äger rum måndagen den 12 juni 2017. Eftermiddagsseminarium (från kl. 15) med efterföljande middag på Hotel Skeppsholmen. Läs mer här.


IFIM anordnar ett seminarium om upphovsrättens verksbegrepp och skyddsförutsättningar den 31 mars 2017.


Årsmöte med middag och föredrag måndagen den 20 mars 2017. Mer information och årsmöteshandlingar här.


ALAI:s kongress "Copyright - to be or not to be" äger rum i Köpenhamn den 18-19 maj 2017. Mer information och anmälan här.


Studiedag den 5 december 2016: "EU-reformer, aktuell rättspraxis, nya avtalslösningar och avtalsförutsättningar". Läs mer här.


Sista ordet om länkning? Kvällsmöte om EU-domstolens dom i GS Media torsdagen den 6 oktober. Läs mer här.


I samband med våravslutningen utdelades SFU-priset till Ross Rysén för hans uppsats Det upphovsrättsliga originalitetskravet - verkshöjd eller upphovsmannens egen intellektuella skapelse?


Våravslutning: Nordisk upphovsrätt - reformer och export till EU. Måndagen den 13 juni kl 15. Läs mer här.


Föreningens årsmöte äger rum måndagen den 14 mars. Mer information samt årsmöteshandlingar här.


Utlysning av 2015/16 års SFU-pris för bästa uppsats.


ALAI:s kongress äger rum den 15-16 september 2016 i Rom. Tema: "Applied Arts under IP Law: the Uncertain Border between Beauty and Usefulness". Läs mer här.


Välkommen till föreningens årliga studiedag den 7 december 2015. Mer information här.


Den europeiska upphovsrättsdebatten. Kvällsmöte med middag onsdagen den 14 oktober 2015. Läs mer och anmäl dig här.


2014 års SFU-stipendium om 20 000 kr har tilldelats Jens Nessow för uppsatsen Investigating the relationship between linking and communication to a ‘new public’.


Nya regler för kollektiv rättighetsförvaltning. SFU:s våravslutning med paneldiskussioner, drink och middag på Hotel Skeppsholmen. Mer information och bilder här


Presentationerna från det XV Nordiska upphovsrättssymposiet på Island finns tillgängliga här.


Ny hedersmedlem: Vid årsmötet avgick Henry Olsson på egen begäran från föreningens styrelse. Som ett tack för hans mångåriga insatser för föreningen och för hans stora bidrag till upphovsrättens utveckling har styrelsen beslutat att utse honom till hedersmedlem i föreningen.


Föreningens årsmöte för 2015 äger rum den 30 mars. Läs mer och ta del av årsmöteshandlingarna här.


Årets ALAI-kongress äger rum i Bonn den 18-20 juni 2015.


Utlysning av 2014/15 års SFU-pris för bästa uppsats. Läs mer här.


The XV Nordic Copyright Symposium 2015
7 - 8 May 2015, Harpa, Reykjavík


Upphovsrätten i nya miljöer - studiedag den 9 december 2014. Läs mer här


ALAI har antagit ett yttrande om kriteriet "ny publik" som EU-domstolen utvecklat i sin praxis. Det kan läsas på ALAI:s webbplats.


Ideell rätt i samtiden. Kvällsmöte med middag den 15 oktober 2014. Läs mer och ta del av bilder här.


Våravslutning med seminarium och middag den 9 juni 2014 på Hotell Skeppsholmen. Läs mer och ta del av presentationer här.


ALAI:s kongress äger rum den 18-19 september i Bryssel. Temat är ideell rätt. Läs mer här.


Föreningens årsmöte för 2014 äger rum den 25 mars. Efter förhandlingarna analyserar och kommenterar presidenten i hovrätten över Skåne och Blekinge, jur dr Lennart Svensäter, och advokaten Peter Danowsky förslaget i Ds 2014:2 om en ny domstolsordning för bl.a. upphovsrättsliga mål. Läs mer och ta del av årsmöteshandlingarna här.


Professor Jon Bing avled den 14 januari 2014. Jon Bing var en av rättsinformatikens stora gestalter och en person som tidigt uppmärksammade upphovsrättens möte med datortekniken. Jon Bing var inte bara en framstående rättsvetenskapsman utan lite av en renässansmänniska. Han var en mycket produktiv författare, bl a inom genren science fiction, och deltog i samhällsdebatten i en mängd olika frågor. Se http://no.wikipedia.org/wiki/Jon_Bing

Han var också en mycket inspirerande och generös person i allt vad han företog sig. Flera av SFU:s medlemmar har säkert träffat Jon, t.ex. på de nordiska upphovsrättssymposierna. SFU kommer, tillsammans med de övriga nordiska upphovsrättsföreningarna, att kondolera.


Utlysning av 2013 års SFU-pris för bästa uppsats. Läs mer här.


Föreningens årliga studiedag äger rum den 9 december. Teman: EU-domstolen och upphovsrätten samt nya mönster för mediekonsumtion. Läs mer och anmäl dig här.


Nytt från ALAI: REPORT and OPINION
on the making available and communication to the public in the internet environment – focus on linking techniques on the Internet


Kvällsmöte om konsumtion i en digital miljö onsdagen den 16 oktober 2013. Läs mer här.


Som medlem kan du gratis beställa ALAIs bok från studiedagarna i Wien ("The Duration of Copyright and Related Rights"). Kontakta föreningens kassör Kenth Muldin (kenth.muldin@stim.se).


En eftermiddag om avtalslicenser med efterföljande middag den 3 juni. Läs mer och ta del av bilder här.


2013 års kongress i ALAIs regi äger rum i Cartagena, Colombia, den 17-18 september. Preliminärt program finns på denna webbplats.


Årsmöte med föredrag om databasskydd den 19 mars 2013. Mer information samt dokumentation finns här.


IFIM inbjuder till seminarium om Högsta domstolens dom i ePhone-målet. Inbjudan.


Inbjudan till studiedag den 27 november 2012 med fokus på nyheter inom upphovsrätten. Mer information finns här.


Advokatsamfundet inbjuder till kurs i Entertainment Law den 4-5 december 2012. Läs mer och anmäl dig här.


Kvällsmöte med föredrag om det upphovsrättsliga skyddet för datorprogram den 8 oktober 2012. Läs mer och anmäl dig här.


Nordiska upphovsrättssymposium den 20-22 maj i Helsingør. Programmet finns här


ALAIs kongress äger rum i Japan den 17-19 oktober 2012. Mer information här


Våravslutning med föredrag, mingel och middagsbuffé på Skeppsholmen den 14 maj. Läs mer och anmäl dig här.


IFIM anordnar ett seminarium om överföring till allmänheten i ljuset av EU-domstolens nya domar. Läs mer här


Årsmöte med föredrag om ACTA-avtalet äger rum den 28 mars 2012. Läs mer och ta del av årsmöteshandlingarna här.


IFIM anordnar ett seminarium om upphovsrättsligt medverkansansvar onsdagen den 22 februari 2012. Läs mer här


Upphovsrätten utveckling. Studiedag fredagen den 2 december 2011. Mer information här.


Fair use in Europe? Kvällsmöte onsdagen den 26 oktober 2011. Läs mer här.


ALAI anordnar studiedagar i Dublin den 30 juni till den 1 juli 2011. Läs mer här.


Årsmöte med föredrag om nya utvecklingslinjer för musiklicensieringen äger rum den 23 mars 2011. Läs mer och ta del av årsmöteshandlingarna här.


KB och IRI anordnar ett seminarium om digitalisering och tillgängliggörande av material som inte är offentliggjort tisdagen den 15 mars 2011 kl. 15.


Ny ALAI-bok: "Global copyright. Three Hundred Years Since the Statute of Anne, from 1709 to Cyberspace". Som medlem kan du kostnadsfritt rekvirera boken från föreningens kassör Kenth Muldin (kenth.muldin@stim.se).


Upphovsrättslagen 50 år firas med kollokvium och efterföljande middag den 14 december 2010. Läs inbjudan här [.pdf].


Studiedagen "Ny upphovsrätt - med fokus på avtalslicenser, sanktioner och praxis" anordnas den 15 november 2010


Upphovsrättsutredningens delbetänkande - presentation och diskussion. Seminarium med efterföljande middag den 5 maj.


ALAIs studiedagar hålls i år i Wien den 10-11 september. Program och anmälan här.


ATRIPs konferens i Aula Magna, Stockholms Universitet 24 - 26 maj 2010, Individualism and Collectiveness in Intellectual Property.


Upphovsrätten idag - aktuell rättspraxis och nya affärsmodeller. Studiedag den 14 december 2009.


KB och IRI anordnar ett seminarium om upphovsrättsliga frågor i samband med bibliotekens digitalisering den 4 december. Läs mer här!


Kvällsmöte den 1 oktober 2009 om Google Book Search - upphovsrätten och digitaliseringen av böcker. Mer information och bilder finns här!


KTH inbjuder till Teknikrättsliga lunchseminarium under hösten. Inbjudan finns här. [.pdf]


Årsmötet äger rum den 21 april 2009. Läs mer här!


"Immaterialrättsliga sanktioner, access till och kontroll över medieinnehäll och personlig integritet" [.doc]. Seminarium den 4 mars anordnat av Stockholm Centre for Commercial Law.


XIII:de Nordiska Upphovsrättssymposiet i Ålesund, Norge den 24-26 maj. Program. Inbjudan. Begränsat antal svenska platser.


ALAI:s kongress 2009 äger rum i London den 14-17 juni.


"Future Challenges to Copyright", kvällsmöte den 17 februari 2009. Läs mer här!


Medlemmar kan nu kostnadsfritt rekvirera boken med material från ALAI-mötet i Barcelona. Boken har titeln "Copyright and Freedom of Expression". Kontakta kassören Kenth Muldin (kenth.muldin@stim.se).


"Aktuell upphovsrätt - sanktioner, ideell rätt och EG-domstolens inflytande" studiedag den 14 november 2008. Läs mer här!


"Tillgång till information och upphovsrätt", två halvdagsseminarier inom ramen för den Nordiska konferensen i rättsinformatik i Stockholm den 18 och 19 november 2008.


Nordiskt upphovsrättssymposium i Ålesund, Norge, den 25-26 maj 2009. Vi kommer att länka till programmet när det är färdigt.


"Copyright Contracts in the USA", kvällsmöte den 28 augusti 2008. Läs mer här!


"Advokaten och upphovsrätten", kvällsmöte den 10 juni 2008. Läs mer här!


SFIR & AIPPI 100 är konferens i Stockholm 25-27 augusti 2008.


Verksamhetsberättelse för 2007.


Föreningens årsmöte för 2008 samt anförande om "Upphovsrätten och andra storheter i EU". Information här!


AIPPI Helsinki Symposium 20 - 22 April 2008: Inventions - is there life after grant?


ALAI anordnar studiedagar i Dubrovnik 5-7 oktober 2008.


Dokumentationen frän ALAIs kongress i Paris 2005 - Exploring the Sources of Copyright - finns nu att beställa från föreningens kassör (kenth.muldin@stim.se). Boken är gratis för medlemmar!


"Nya licensieringsformer för musikrättigheter på nätet". Kvällsseminarium onsdagen den 21 november 2007. Mer information här!


Föreningen övergår till enbart utskick genom e-post. Uppdatera vårt medlemsregister här. Observera att det inte är tillräckligt att fylla i uppgifterna vid en anmälan till en aktivitet!


"Upphovsrätten på internet - presentation av en utredning". Kvällsmöte tisdagen den 11 september 2007. Läs mer och ladda ner oh-bilder här!


ALAIs kongress 2007 äger rum den 31 oktober till den 3 november i Punta del Este.


Studiedagen "Upphovsrätten i praxis och praktik" anordnas den 1 februari 2007. Programmet finns här!


Kvällsmöte mändagen den 9 oktober 2006 om "Databasskydd" . Mer information samt oh-bilder finns här!


Tillämpad upphovsrätt - en studiedag om aktuella frågor i upphovsrätten tisdagen den 9 maj 2006. Läs mer här!


Årsmöte 2006 samt paneldebatt om upphovsrätt och yttrandefrihet måndagen den 3 april. Läs mer här!


Information om ALAI:s studiedagar i Barcelona den 19-20 juni 2006 finns här!


Kvällsmöte tisdagen den 29 november 2005 om Creative Commons. Mer information och oh-bilder finns här!


Kvällsmöte måndagen den 3 oktober 2005 med temat "Skadeståndsbedömning vid intrång i upphovsrätten". Mer information här! Information om en heldagskurs pä samma tema finns här!


En förteckningen över vad som de fem senaste åren skrivits i NIR om upphovsrätt finns här!


SFU:s medlemmar kan kostnadsfritt beställa två nya böcker. Det handlar dels om "Svenska Föreningen för Upphovsrätt 50 år", dels om dokumentationen från ALAI:s kongress 2003 i Budapest. Kontakta föreningens kassör Kenth Muldin på kenth.muldin@stim.se.


Information om det XII:e Nordiska Upphovsrättssymposiet pä Hasselbacken den 9-11 maj finns här!


SFU informerar: IAEL Svenska gruppen har nytt frukostseminarium den 2 juni.


SFU informerar: Branschdag Medieteknik 2005 pä KTH. Får mer information, se http://www.medieteknik.com


Verksamhetsberättelse för 2004 finns här!


ALAI:s kongress 2005 äger rum den 18-21 september i Paris. Mer information finns här!


Årsmöte samt föredrag om "Skyddet för design - inom och utom upphovsrätten" torsdagen den 10 mars kl 18.00. Läs mer och ladda ner oh-bilder här!


Upphovsrättens möte med fildelningen. Kvällsmöte tisdagen den 19 oktober 2004. Mer information här!


Fighting Copyright Battles in the U.S. Den 27 maj 2004 gästades föreningen av den amerikanska advokaten Joseph Beck. Information och oh-bilder finns här.


Information om 2004 ärs ALAI-kongress i Mexico finns här!


Förteckning över SFU:s aktiviteter under 50 år m.m.


Dan Eklöf disputerar på avhandlingen "Upphovsrätt i konkurrens - särskilt om tvångslicensiering". Fredagen den 23 april 2004 kl. 10.00. Reinholdsalen, Juristernas hus, Stockholms universitet.


Verksamhetsberättelsen för föregående verksamhetsår finns här!


SFU fyller 50 år den 27 april. Firande med föredrag och middag från kl 15.00. Läs mer här!


Årsmöte samt föredrag om folklore äger rum den 23 mars kl. 18.00. Läs mer här!


Två nya forskningsrapporter om upphovsrätt.
- Översättares upphovsrätter
- Upphovsrättsliga aspekter på licenser för fri programvara och öppen källkod


Straffrättsligt skydd för tekniska skyddsåtgärder - kvällsmöte den 25 november 2003. Läs mer här!


Ny lagstiftning om upphovsrättens avtal - kvällsmöte torsdagen den 23 oktober 2003. Läs mer och ta del av oh-bilder här!


Departementspromemorian med förslag till svenskt genomförande av infosoc-direktivet (Ds 2003:35) kan laddas ner här! Del 1 Del 2


Den nya upphovsrätten - inbjudan till studiedag tisdagen den 17 juni 2003. Läs mer här!


Norskt "häringsutkast" om genomförandet av infosoc-direktivet finns här!


Den danska upphovsrättslagen efter genomförandet av infosoc-direktivet kan läsas här!


Information om det XI Nordiska upphovsrättssymposiet finns här!


Årsmöte med föredrag äger rum måndagen den 17 mars kl 18. Läs mer här!


Nu finns det en särskild webbplats om ALAI-kongressen i Budapest den 14-17 september 2003.


Kvällsmöte om upphovsrätt och internationell privaträtt onsdagen den 29 januari 2003 kl 18. Läs mer här!


OH-bilder från kvällsmötet om fri programvara finns här! (i pdf-format)

Mikael Pawlos artikel i NIR 2002 s. 380 ff. om fri programvara finns här! (i pdf-format)


Proposition som behandlar den finska implementeringen av infosoc-direktivet finns här! (i pdf-format)


Kvällsmöte om fri programvara och öppen källkod tisdagen den 5 november 2002 kl 18. Läs mer här!


2003-års ALAI-kongress i Budapest planeras äga rum den 15-17 september.


Det XI Nordiska upphovsrättssymposiet planeras gå av stapeln den 1-4 juni 2003 i Helsingfors. Programmet kommer att publiceras pä denna webbplats så snart det är färdigt.


Danskt förslag till genomförande av infosoc-direktivet

Finns här! (i pdf-format)


Förslag till finskt genomförande av infosoc-direktivet

Finns här! (i pdf-format)


Aktuellt


Det XIX:e nordiska upphovsrättssymposiet äger rum i Danmark den 25-27 september 2024. Ur programmet: AI, DSM i nationell rätt samt rättsutvecklingen i de nordiska länderna. Inbjudan med mer information finns här.


Under våravslutningen delades årets SFU-pris ut till Max Stenberg för uppsatsen "Upphovsmäns rätt att justera ersättningen efter avtalsslutet - En studie av artikel 20 i DSM-direktivet och 36 § avtalslagen". Uppsatsen kan laddas ner här.


ALAI:s kongress anordnas i år i Santiago de Chile den 24-25 oktober 2024. Temat för kongressen är "Copyright, International Trade and Cultural Diversity" Mer information finns på https://www.alaichile2024.org/


Den 3 juni 2024 äger föreningens våravslutning rum. Som vanligt blir det eftermiddagsseminarium, drink och middag på Skeppsholmen. Mer information och presentationer.


Föreningen fyller 70 år! Vi firar detta den 23 april med jubileumsanföranden och festligheter på Nalen. Kvällen inleds med årsmöte. Anmäl dig här.

Tidigare nyheter >>