Styrelsen

Daniel Westman, oberoende rådgivare och forskare, ordförande
Johan Axhamn, jur doktor, vice ordförande
Stephan Carlsson, direktör, kassör
Jan Rosén, professor
Helene Hillerström Miksche, VD
Rebecca Barzegar, förhandlingschef  
Susin Lindblom Curman, förbundsdirektör
Lina Heyman, chefsjurist
Ulrika Jensen, chefsjurist
Eleonora Rosati, professor
Thorbjörn Öström, advokat 
Elin Lindh, biträdande jurist, sekreterare (adjungerad) 

Styrelsen 2022 (foto: Hans Alm)
Johan Axhamn, Susin Lindblom, Jan Rosén, Daniel Westman, Ulrika Jensen, Rebecca Barzegar och Thorbjörn Öström

På bilden saknas Eleonora Rosati, Helene Hillerström Miksche, Stephan Carlsson. Lina Heyman och Elin Lindh.

Hedersledamöter

Gösta Eberstein, professor (avliden 1975)
Sture Petrén, president i Svea Hovrätt och ledamot av Svenska Akademien (avliden 1976)
Torwald Hesser, justitieråd (avliden 2004)
Seve Ljungman, professor (avliden 1999)
Hans Nordmark, direktör (avliden 2011)
Henry Olsson, fd hovrättslagman, Jur dr hc (avliden 2021)
Torsten Halén, jur kand
Stig Strömholm, professor emeritus
Gunnar Karnell, professor emeritus

Aktuellt


Det XIX:e nordiska upphovsrättssymposiet äger rum i Danmark den 25-27 september 2024. Ur programmet: AI, DSM i nationell rätt samt rättsutvecklingen i de nordiska länderna. Inbjudan med mer information finns här.


Under våravslutningen delades årets SFU-pris ut till Max Stenberg för uppsatsen "Upphovsmäns rätt att justera ersättningen efter avtalsslutet - En studie av artikel 20 i DSM-direktivet och 36 § avtalslagen". Uppsatsen kan laddas ner här.


ALAI:s kongress anordnas i år i Santiago de Chile den 24-25 oktober 2024. Temat för kongressen är "Copyright, International Trade and Cultural Diversity" Mer information finns på https://www.alaichile2024.org/


Den 3 juni 2024 äger föreningens våravslutning rum. Som vanligt blir det eftermiddagsseminarium, drink och middag på Skeppsholmen. Mer information och presentationer.


Föreningen fyller 70 år! Vi firar detta den 23 april med jubileumsanföranden och festligheter på Nalen. Kvällen inleds med årsmöte. Anmäl dig här.

Tidigare nyheter >>