Kontakt

Ordförande

Professor Jan Rosén
Juridiska fakulteten
Stockholms Universitet
106 91 Stockholm
Tel 08-16 36 46
e-post jan.rosen@juridicum.su.se

Kassör

Kenth Muldin
Tel 070-885 54 21
e-post kenth.muldin@upphovsrattsforeningen.se

Kontakta kassören angående medlemskap, adressändring och fakturafrågor


Sekreterare

Daniel Westman
Tel 0701-852 699
e-post daniel.westman@upphovsrattsforeningen.se

Kontakta sekreteraren angående SFU:s aktiviteter, anmälningar, webbplatsen etc.


Organisationsnummer: 802403-1943
Föreningen har postgiro 47 48 45 - 5 och bankgiro 5206 - 2528

NIR
c/o eddy.se ab
Box 1310
621 24 VISBY
Tel +46 498 253900
e-mail: info@eddy.se

For orders, please use the following address:
Jure Bokhandel
Artillerigatan 67
114 50 Stockholm
Tel +46 8 6620080
Fax +46 8 6620086
e-mail: order@jure.se

Aktuellt


Styrelsen har beslutat att ställa in årsmötet den 25/3 på grund av COVID-19. Om möjligt kommer årsmötet att genomföras i samband med våravslutningen i juni.


Save the date: Våravslutning måndagen den 8 juni (eftermiddagsseminarium samt mingel och middag).


Save the date: Nordiskt upphovsrättssymposium i Tromsø den 2-4 juni 2021.


Välkommen till SFU:s årliga studiedag tisdagen den 10 december 2019! Ämnen: Upphovsrättsliga avtal i ett nytt medielandskap, ny rättspraxis samt uppdatering om pågående lagstiftningsarbete. Mer information och anmälan här.


CopyrightVisby: Inspelningar av föredragen samt presentationsbilder är nu tillgängliga på http://copyrightvisby.se.

Tidigare nyheter >>