Kontakt

Ordförande

Professor Jan Rosén
Juridiska fakulteten
Stockholms Universitet
106 91 Stockholm
Tel 08-16 36 46
e-post jan.rosen@juridicum.su.se

Kassör

Kenth Muldin
Tel 070-885 54 21
e-post kenth.muldin@upphovsrattsforeningen.se

Kontakta kassören angående medlemskap, adressändring och fakturafrågor


Sekreterare

Daniel Westman
Tel 0701-852 699
e-post daniel.westman@upphovsrattsforeningen.se

Kontakta sekreteraren angående SFU:s aktiviteter, anmälningar, webbplatsen etc.


Organisationsnummer: 802403-1943
Föreningen har postgiro 47 48 45 - 5 och bankgiro 5206 - 2528

NIR
c/o eddy.se ab
Box 1310
621 24 VISBY
Tel +46 498 253900
e-mail: info@eddy.se

For orders, please use the following address:
Jure Bokhandel
Artillerigatan 67
114 50 Stockholm
Tel +46 8 6620080
Fax +46 8 6620086
e-mail: order@jure.se

Aktuellt


Årets SFU-pris tilldelas Ulrika Norlin för uppsatsen "Kreativ artificiell intelligens och upphovsrättsliga utmaningar". Prissumman är 20 000 kr. Uppsatsen kan laddas ner här.


Föreningens årsmöte med middag och föredrag har flyttats fram till torsdagen den 24 september. Läs mer och anmäl dig här.


Våravslutning måndagen den 8 juni är inställd på grund av Covid-19.


Save the date: Nordiskt upphovsrättssymposium i Tromsø den 6-8 juni 2022. Notera att symposiet senarelagts ett år.


Välkommen till SFU:s årliga studiedag tisdagen den 10 december 2019! Ämnen: Upphovsrättsliga avtal i ett nytt medielandskap, ny rättspraxis samt uppdatering om pågående lagstiftningsarbete. Mer information och anmälan här.

Tidigare nyheter >>