Verksamhetsberättelse

Styrelsen för Svenska föreningen för upphovsrätt (SFU) lämnar följande redogörelse för föreningens verksamhet under 2019.

Föreningen har liksom tidigare år huvudsakligen ägnat sig åt att arrangera utbildningar, föredrag och diskussioner om angelägna upphovsrättsliga och därtill anknytande rättsliga fenomen.

Ett 70-tal medlemmar deltog i föreningens årsmöte den 26 mars på Nalen. Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar samt middag talade Johan Axhamn (Lunds universitet) och Daniel Westman (oberoende rådgivare och forskare) under rubriken ”DSM-direktivet - fågel, fisk eller mittemellan?".

Föreningen gästades den 7 maj av Jane Ginsburg (Columbia Law School) som talade på temat ”An American View on the DSM Directive”. 65 personer deltog i kvällsmötet.

Den 10 juni anordnade föreningen sin våravslutning på Hotel Skeppsholmen. Under eftermiddagen behandlades två ämnen: Det nya direktivet om sändarföretagens onlinesändningar och vidaresändningar av radio- och tv-program (NetCab-direktivet) och aktuella utmaningar kring upphovsrättsliga avtal inom olika branscher. Talade gjorde Lars Grönquist (Copyswede), Helene Hillerström Miksche (ComLaw), Mikaela Zabrodsky (Svenska Förläggareföreningen), Rebecca Barzegar (Sveriges Television), Johan Christianson (Christianson & Wallentin) samt Markus Boström (Ström). Våravslutningen avslutades med mingel och middag. Cirka 70 personer deltog.

Den 10 december arrangerade föreningen sin traditionsenliga studiedag på Konferens Spårvagnshallarna. Huvudteman för dagen var upphovsrättsliga avtal i ett nytt medielandskap, ny rättspraxis samt pågående lagstiftningsarbete. I programmet medverkade Stojan Arnestål (Vinge), Henrik Bengtsson (Delphi), Jessica Van Dyke (EA DICE), Jan Rosén (Stockholms universitet), Susin Lindblom (Dramatikerförbundet), Ulrika Nyh (Sveriges Författarförbund), Caroline Ekström (Epidemic Sound), Tobias Andersson (HBO Europe), Karin Cederlund (Sandart & Partners), Johan Axhamn, Daniel Westman, Patrik Sundberg (Justitiedepartementet) och Anna Enbert (Justitiedepartementet). Totalt deltog ca 125 personer.

Föreningen har främjat internationellt informationsutbyte inom det upphovsrättsliga området, främst genom samverkan med sina nordiska systerorganisationer och genom organisationen ALAI (Association Littéraire et Artistique Internationale).

Den 4-6 september stod föreningen värd för det XVII:e Nordiska upphovsrättssymposiet (CopyrightVisby). Symposiet genomfördes på Wisby Strand med middag i St Nicolai Kyrkoruin samt Golftävling på Visby Golfklubb och Bergmanutflykt till Fårö. Temat för symposiet var ”Finns en nordisk upphovsrätt? Om EU-rättens genomslag och utrymmet för nationella särdrag”. Medverkade i programmet gjorde Länsråd Peter Molin, statssekreterare Catharina Espmark, professor Jan Rosén, advokat Lena Frånstedt Lofalk, adjungerad professor Jørgen Blomqvist, upphovsrättsråd Viveca Still, advokat Erla Arnadottir, ass. professor Torger Kielland, departementsråd Anders Olin, rådman Ingeborg Simonsson, domare vid EU-domstolen Allan Rosas, hovrättslagman Christine Lager, senior rådgivare Espen Arneberg Børset, avdelningschef Martin Kyst, professor Ulf Bernitz, professor Thomas Riis, professor Ole-Andreas Rognstad, advokat Katarina Strömholm, universitetslektor, jur. dr Johan Axhamn, professor Marcus Norrgård, Professor Morten Rosenmeier, professor Taina Pihlajarinne, advokat Camilla Vislie, hovrättsråd Adrian Engman, advokat Astri M. Lund, särskild rådgivare Jesper Diernisse Langsted, Direktör Gudrun Björk Bjarnadottir, ass. professor Harald Irgens-Jensen, universitetslektor, jur. dr Ulrika Wennersten, oberoende rådgivare och forskare Daniel Westman, ass. professor Irina Eidsvold-Tøien, jur. dr Rán Tryggvadottir, särskild rådgivare Jukka Liedes, Legal and Policy Officer Anna Kolodziejska, advokat Gunnar Guðmundsson och ass. professor Miloš Novovic. Totalt deltog ca 200 personer i symposiet. Inspelningar av inläggen finns tillgängliga på symposiets webbplats.

ALAI:s kongress "Managing Copyright. Hot Topics and Emerging Business Models in the Individual and Collective Management of Rights” ägde rum den 18-20 september i Prag. Föreningen var representerad i programmet.

Jan Rosén är Vice President i ALAI och SFU har rätt till ytterligare tre ledamöter i exekutivkommittén (för närvarande Johan Axhamn, Helene Hillerström Miksche och Daniel Westman). Gunnar Karnell är hedersmedlem i ALAI och har därmed en personlig plats i exekutivkommittén.

Föreningen delade den 10 juni ut SFU-priset i upphovsrätt eller upphovsrätten närstående rättigheter. Priset om 20 000 kr gick till Daniel Holmdahl för uppsatsen ”Robot eller människa, vad spelar det för roll? En undersökning av kravet på mänskligt skapande inom upphovsrätten, i ljuset av kreativ artificiell intelligens”. Författaren presenterade sin uppsats under föreningens våravslutning.

SFU är en av huvudmännen för tidskriften NIR (Nordiskt Immateriellt Rättsskydd). SFU representeras i NIR:s styrelse av Gunnar Karnell och i NIR:s redaktionsråd av Jan Rosén. Styrelsen har beslutat att låta distribuera det nummer av NIR som dokumenterar anförandena vid CopyrightVisby till SFU:s medlemmar och till deltagarna vid symposiet.

Styrelsen har under året låtit modernisera föreningens webbplats.

Föreningen hade vid årsskiftet 2019/20 319 medlemmar (föregående år 330) och 27 stödjande medlemmar (föregående år 28).

Föreningens styrelse hade under året följande sammansättning: ordförande Jan Rosén, kassör Kenth Muldin, sekreterare Daniel Westman samt ledamöterna Johan Axhamn, Stephan Carlsson, Peter Danowsky, Lena Frånstedt Lofalk, Henrik Grinbaum, Helene Hillerström Miksche, Gunnar Karnell och Susin Lindblom. Styrelsen höll två möten under året. I perioden mellan dessa möten har styrelsen diskuterat aktuella frågor per e-post.

Revisorer har under verksamhetsåret varit Elisabeth Bill och Mats Lindberg. Magnus Tonell har varit revisorssuppleant.

Föreningens valberedning har bestått av Staffan Boström, Mathias Willdal och Mikaela Zabrodsky.

Verksamhetsberättelse 2018 (pdf-format)

Verksamhetsberättelse 2017 (pdf-format)

Verksamhetsberättelse 2016 (pdf-format)

Verksamhetsberättelse 2015 (pdf-format)

Verksamhetsberättelse 2014 (pdf-format)

Verksamhetsberättelse 2013 (pdf-format)

Verksamhetsberättelse 2012 (pdf-format)

Verksamhetsberättelse 2011 (pdf-format)

Verksamhetsberättelse 2010 (pdf-format)

Verksamhetsberättelse 2009 (pdf-format)

Verksamhetsberättelse 2008 (pdf-format)

Verksamhetsberättelse 2007 (pdf-format)

Verksamhetsberättelse 2006 (pdf-format)

Verksamhetsberättelse 2005 (pdf-format)

Verksamhetsberättelse 2004 (pdf-format)

Verksamhetsberättelse 2003 (pdf-format)

Verksamhetsberättelse 2002 (pdf-format)

Verksamhetsberättelse 2001 (pdf-format)

Verksamhetsberättelse 2000

Sammanställning av föreningens verksamhet 1954-2004 (pdf-format)

Aktuellt


Föreningens årsmöte äger rum via Zoom den 25 mars från klockan 16. För mer information och anmälan, se här.


Affärsrättsligt Centrum vid Lunds universitet och Stockholm Centre for Commercial Law arrangerar ett gemensamt seminarium den 11 februari om Digital Services Act – en ny reglering av plattformar och sociala medier? Seminariet äger rum via Zoom. Mer information om webinariet finns här och anmälan görs senast måndagen den 8 februari via denna länk.


Skrivit uppsats om upphovsrätt? Sök SFU:s uppsatsstipendium. Utlysning för 2020/21.


Affärsrättsligt Centrum vid Lunds universitet arrangerar under våren 2021 en webinarie-serie om aktuell immaterialrätt och marknadsrätt, bl.a. ett webinarium den 15 april om genomförande av det det s.k. DSM-direktivet. Programmet för webinarie-serien finns här, och anmälan sker här.


Välkommen till SFU:s årliga studiedag onsdagen den 2 december 2020! Ämnen: Inskränkningar - principiella frågor och rättspraxis, privatkopieringsersättning, upphovsrättsreglering i konsumentavtal, samt det senaste årets rättspraxis från EU-domstolen och nationella domstolar. Studiedagen kommer denna gång att genomföras endast digitalt (via Zoom). Program och länk till anmälan finns här.

Tidigare nyheter >>