Styrelsen

Professor Jan Rosén, ordförande
Direktör Stephan Carlsson
Advokat Peter Danowsky
Professor em. Gunnar Karnell
VD Kenth Muldin, kassör
Advokat Helene Hillerström Miksche
Oberoende rådgivare och forskare Daniel Westman, sekreterare
Chefsjurist Henrik Grinbaum
Förbundsdirektör Susin Lindblom
Advokat Lena Frånstedt Lofalk
Jur doktor Johan Axhamn

Övre raden: Daniel Westman, Peter Danowsky, Johan Axhamn, Helene Hillerström Miksche, Stephan Carlsson och Henrik Grinbaum.

Nedre raden: Gunnar Karnell, Lena Frånstedt Lofalk, Jan Rosén, Susin Lindblom och Kenth Muldin.

Hedersledamöter

Justitierådet Torwald Hesser (avliden 2004)
Professor Seve Ljungman (avliden 1999)
Direktör Hans Nordmark (avliden 2011)
Jur kand Torsten Halén
Professor emeritus Stig Strömholm
Fd hovrättslagman, Jur dr hc Henry Olsson

Aktuellt


Styrelsen har beslutat att ställa in årsmötet den 25/3 på grund av COVID-19. Om möjligt kommer årsmötet att genomföras i samband med våravslutningen i juni.


Save the date: Våravslutning måndagen den 8 juni (eftermiddagsseminarium samt mingel och middag).


Save the date: Nordiskt upphovsrättssymposium i Tromsø den 2-4 juni 2021.


Välkommen till SFU:s årliga studiedag tisdagen den 10 december 2019! Ämnen: Upphovsrättsliga avtal i ett nytt medielandskap, ny rättspraxis samt uppdatering om pågående lagstiftningsarbete. Mer information och anmälan här.


CopyrightVisby: Inspelningar av föredragen samt presentationsbilder är nu tillgängliga på http://copyrightvisby.se.

Tidigare nyheter >>