XII:e Nordiska Upphovsrättssymposiet – Program

Startsida | Information | Program | Nyheter


Program

Söndagen den 8 maj

16.00 Registrering

18.00 Buffé, Spegelsalen Hasselbacken

Måndagen den 9 maj

08.30 Registrering

09.30 Symposiets öppnande
Professor Horace Engdahl, ständig sekreterare, Svenska Akademien, Sverige

09.45 Introduktion: Två år sedan sist - utvecklingslinjer i Norden
Professor Jan Rosén, Stockholms Universitet, Sverige

Tema I. Upphovsrättens reformering – Infosoc i Norden

Ordförande: Direktör Jukka Liedes, Finland

10.15

  • Ensamrättens utformning Advokat Astri Lund, Advokatfirmaet Grette DA, Norge
  • Avtalslicenser Departementsråd Christine Lager, Justitiedepartementet, Sverige

10.45 Kaffe

11.15

  • Tekniska skyddsåtgärder Kontorchef Peter Schønning, Kulturministeriet, Danmark
  • Närstående rättigheter Regeringsråd Jorma Waldén, Finland
  • Kassettersättning och/eller rimlig kompensation? Advokat Gunnar Guðmundsson, Island

Diskussion

12.30 Lunch

13.30 Upphovsrättsreformen ur ett politiskt perspektiv

Justitieminister Thomas Bodström, Sverige

Tema II. Upphovsrätten i ett förmögenhetsrättsligt normsystem - särskilt om avtalsreglering

Ordförande: Professor, dr.jur. Mads Bryde Andersen, Københavns Universitet, Danmark

13.50 Introduktion
Professor, dr.jur. Mads Bryde Andersen, Københavns Universitet, Danmark

14.20 Danska reformens status – särskild reglering av arbetstagar-arbetsgivarförhållanden
Professor, dr.jur. Jens Schovsbo, Juridisk Fakultet, Københavns Universitet, Danmark

15.00 Kaffe

15.25 Tyska lagreformen som förebild eller som varnande exempel?
Prof. em., jur. dr. HonFSAL Gunnar W. G. Karnell, Handelshögskolan i Stockholm, Sverige

Diskussion

16.30 Avslutning

17.30 Mottagning på Nedre Manilla, Djurgårdsvägen 232, Djurgården


Tisdagen den 10 maj

Tema III. Upphovsrätt, ekonomi och ersättning

Ordförande: Advokat Astri Lund, Advokatfirmaet Grette DA, Norge

Makroperspektivet
09.30 Rättsekonomiska aspekter på upphovsrätten
PhD Thomas Riis, Danmark

Privaträttsliga normer
10.00 Ersättning för ekonomisk skada vid intrång
Advokat Peter Danowsky, Danowsky & Partners, Sverige

10.30 Speciell ersättning för icke-ekonomisk förlust
Advokat Arne Ringnes, Norge

11.00 Kaffe

11.25 Bestämning av vederlag - särskilt om tvistelösning vid avtalslicens och tvångslicens
Administrativ direktör Erik Ova, Norwaco, Norge

Diskussion

12.30 Lunch

Tema IV. Rättsskydd intill och bortom upphovsrätten

Ordförande: Professor Eiríkur Tòmasson

13.30 Nordiskt databasskydd i ljuset av EG-rätten
Advokat Kristiina Harenko, Borenius & Kemppinen, Finland

Diskussion

14.45 Kaffe

15.15 Radio- och TV-företags sändningsrättigheter
- webcasting som immaterialrättslig figur
Departementsråd Helge Sønneland, Norge

Diskussion

16.30 Avslutning

18.30 Festmiddag, Aquaria, Falkenbergsgatan 2, Djurgården
http://www.aquaria.se/


Onsdagen den 11 maj

Tema V. Nordisk upphovsrätt i världen

Ordförande: Professor Jan Rosén, Stockholms Universitet, Sverige

09.30
• Internationella beroendeförhållanden
• EG-rättens gränser
Expert Tarja Koskinen-Olsson, Finland
Bilder (i pdf-format)

Diskussion

10.15 Kaffe

10.45 Upphovsrätten som nationell disciplin
- exemplet ideell rätt
Fd rektor för Uppsala Universitet, prof. em. Stig Strömholm, Sverige

11.30 Avslutning med lunch

Aktuellt


Välkommen till SFU:s årliga studiedag onsdagen den 2 december 2020! Ämnen: Inskränkningar - principiella frågor och rättspraxis, privatkopieringsersättning, upphovsrättsreglering i konsumentavtal, samt det senaste årets rättspraxis från EU-domstolen och nationella domstolar. Studiedagen kommer denna gång att genomföras endast digitalt (via Zoom). Program och länk till anmälan finns här.


Upphovsrättsföreningens systerföreningar i Tyskland och USA - ALAI Deutschland respektive the Copyright Society of the USA – samarrangerar ett webbinarium om AI och upphovsrätt den 13 oktober från kl. 18 till 19:30 (kontinentaleuropeisk tid). För mer information, se här. För deltagande i webbinariet krävs föranmälan, som sker här. Deltagande i webbinariet är kostnadsfritt för medlemmar i Upphovsrättsföreningen.


Medierättspanelen vid Stockholm Centre for Commercial Law i samverkan med Institutet för immaterialrätt och marknadsrätt, IFIM, bjuder in till seminarium på temat Blockeringsåtgärder - överblockering och proportionalitet.


Vid årsmötet den 24 september 2020 valdes två nya styrelseledamöter: Eleonora Rosati och Thorbjörn Öström. Vid ett efterföljande möte valde styrelsen Johan Axhamn till ny sekreterare och Daniel Westman till ny vice ordförande. Styrelsen utnämnde samtidigt Gunnar Karnell till hedersledamot.


Föreningens årsmöte med ett efterföljande föredrag äger rum online torsdagen den 24 september kl. 16.15. Ta del av årsmöteshandlingar och anmäl dig här

Tidigare nyheter >>